Poniżej przedstawiamy wybór tych publikacji pracowników naszego Zakładu, które pozostają  w związku                    z oferowanymi przez nas badaniami genetycznymi:

 
pobierz  Malyarchuk B., Grzybowski T., Derenko M., Perkova M., Vanecek T., Lazur J., Gomolcak P., Tsybovsky I., Mitochondrial DNA phylogeny in Eastern and Western Slavs., Mol. Biol. Evol., 2008, 25, 1651-1658.
 
pobierz  Grzybowski T., Malyarchuk B.A., Derenko M.V., Perkova M.A.,
  Bednarek J., Woźniak M., Complex interactions of the Eastern and Western Slavic populations with other European groups as revealed by mitochondrial DNA analysis., Forensic Sci. Int.: Genetics, 2007, 1, 141-147
 
pobierz  Woźniak M., Grzybowski T., Starzyński J., Marciniak T., Continuity
  of Y chromosome haplotypes in the population of Southern Poland before and after the Second World War., Forensic Sci. Int.: Genetics, 2007, 1, 134-140
 
pobierz  Derenko M., Malyarchuk B., Grzybowski T., Denisova G., Dambueva
  I., Perkova M., Dorzhu C., Luzina F., Lee H.K., Vanecek T., Villems R., Zakharov I., Phylogeographic analysis of mitochondrial DNA in northern Asian populations., Am. J. Hum. Genet., 2007, 81, 1025-1041
 
pobierz  Derenko M., Malyarchuk B., Denisova G., Woźniak M., Grzybowski
  T., Dambueva I., Zakharov I., Y-chromosome haplogroup N dispersals from south Siberia to Europe., J. Hum. Genet., 2007, 52, 763-770
 
pobierz  Derenko M.V., Malyarchuk B.A., Woźniak M., Denisova G. A.,
  Dambuyeva I.K., Dorzhu C.M., Grzybowski T., Zakharov I.A., Distribution of the male lineages of Genghis Khan's descendants in northern Euroasian populations., Russ. J. Genet., 2007, 43, 334-337
 
pobierz  Derenko M.V., Czarny J., Malyarchuk B.A, Woźniak M., Dambuyeva
  I.K., Grzybowski T., Zakharov I.A., Variability of fifteen autosomal microsatellite DNA loci in five populations of aboriginal South Siberians., Mol. Biol., 2007, 41, 593-600
 
pobierz  Malyarchuk B.A., Woźniak M., Czarny J., Derenko M.V., Grzybowski T., Miścicka-Śliwka D., Variation of 15 autosomal microsatellite DNA loci in the Russian population., Mol. Biol., 2007, 41, 1-4
 
pobierz  Derenko M., Malyarchuk B., Denisova G. A., Woźniak M.,
  Dambueva I., Dorzhu C., Luzina F., Miścicka-Śliwka D., Zakharov I., Contrasting patterns of Y-chromosome variation in South Siberian populations from Baikal and Altai-Sayan regions., Hum. Genet., 2006, 118, 591-604
 
pobierz  Woźniak M., Derenko M., Malyarchuk B., Dambueva I., Grzybowski
  T., Miścicka-Śliwka D., Allelic and haplotypic frequencies at 11 Y-STR loci in Buryats from South-East Siberia., Forensic Sci. Int., 2006, 164, 271-275
 
pobierz  Grzybowski T., Malyarchuk B.A., Bednarek J., Woźniak M., Papuga
  M., Stopińska K., Łuczak S., Zastosowanie analizy filogeograficznej w interpretacji wyników sekwencjonowania mitochondrialnego DNA dla celów sądowych., Arch. Med. Sąd. Krym., 2006, 56, 191-197
 
pobierz  Woźniak M., Grzybowski T., Starzyński J., Papuga M., Stopińska
  M., Łuczak S., Zależność pomiędzy przynależnością haplogrupową a haplotypem Y-STR jako potencjalny element kontroli poprawności analiz w medycynie sądowej., Arch. Med. Sąd. Krym., 2006, 56, 155-164
 
pobierz  Derenko M.V., Malyarchuk B.A., Woźniak M., Dambuyeva I.K.,
  Dorzhu C. M., Luzina F.A., Lee H.K. , Miścicka-Śliwka D., Zakharov I.A., The diversity of Y-chromosome lineages in indigenous population of South Siberia., Dokl. Biol. Sci., 2006, 411, 466-470
 
pobierz  Stopińska K., Grzybowski T., Malyarchuk B.A., Derenko M.V.,  
  Miścicka-Śliwka D., Optimization of the Y831C mutation detection in human DNA polymerase gamma by allelic discrimination assay., Acta Biochim. Pol., 2006, 53, 591-595.
 
pobierz  Malyarchuk B.A., Grzybowski T., Derenko M.V., Czarny J., Miścicka
  -Śliwka D., Mitochondrial DNA Diversity in the Polish Roma, Ann. Hum. Genet., 2006, 70, 195-206
 
pobierz  Prusak B., Grzybowski T., Bednarek J., Cytochrome b gene (cytb) in
  analysis of anonymous biological traces and its application in veterinary diagnostics and animal conservation., Anim. Sci. Pap. Rep., 2005, 23, 229-236
 
pobierz  Malyarchuk B.A., Papuga M., Grzybowski T., Rogozin I.B., Woźniak
  M., Derenko M.V., Rychkov S.Y., Czarny J., Zakharov I.A., Miścicka-Śliwka D., Low variability of the POLG (CAG)n repeat in North Eurasian Populations., Hum. Biol., 2005, 77, 355-365
 
pobierz  Kayser M., Lao O., Anslinger K., Augustin C., Bargel G., Edelmann
  J., Elias S., Heinrich M., Henke J., Henke L., Hohoff C., Illing A., Jonkisz A., Kuzniar P., Lebioda A., Lessig R., Lewicki S., Maciejewska A., Monies D.M., Pawłowski R., Poetsch M., Schmid D., Schmidt U., Schneider P.M., Stradmann-Bellinghausen B., Szibor R., Wegener R., Woźniak M., Żołędziewska M., Roewer L., Dobosz T, Płoski R., Significant genetic differentiation between Poland and Germany follows present-day political borders, as revealed by Y-chromosome analysis., Hum Genet, 2005, 117, 428-443
 
pobierz  Prusak B., Grzybowski T., Non-random base composition in codons
  of mitochondrial cytochrome b gene in vertebrates, Acta Biochim. Pol., 2004, 51, 897-905
 
pobierz  Parson W., Brandstatter A., Alonso A, Brandt N., Brinkmann B.,
  Carracedo A., Corach D., Froment O., Furac I., Grzybowski T., Hedberg K., Keyser-Tracqui C., Kupiec T., Lutz-Bonengel S., Mevag B., Ploski R., Schmitter H., Schneider P., Syndercombe-Court D., Sorensen E., Thew H., Tully G., Scheithauer R., The EDNAP mitochondrial DNA population database (EMPOP) collaborative exercises: organisation,
results and perspectives, Forensic Sci. Int., 2004, 139, 215-226
 
pobierz  Malyarchuk B.A., Grzybowski T., Derenko M.V., Czarny J., Drobnic
  K, Miścicka-Śliwka D., Mitochondrial DNA variability in Bosnians and Slovenians, Ann. Hum. Genet., 2003, 67, 412-425
 
pobierz  Grzybowski T, Malyarchuk B.A., Czarny J., Miścicka-Śliwka D.,
  Kotzbach R., High levels of mitochondrial DNA heteroplasmy in single hair roots: Reanalysis and revision., Electrophoresis, 2003, 24, 1159-1165
 
pobierz  Derenko M.V., Grzybowski T., Malyarchuk B.A., Dambueva I.K.,
  Denisova G.A., Czarny J., Dorzhu C.M., Kakpakov V.T., Miścicka-Śliwka D., Woźniak M, Zakharov IA., Diversity of mitochondrial DNA lineages in South Siberia, Ann. Hum. Genet., 2003, 67, 391-411
 
pobierz  Malyarchuk B.A., Grzybowski T., Derenko M.V., Czarny J., Woźniak
  M., Miścicka-Sliwka D., Mitochondrial DNA variability in Poles and Russians, Ann. Hum. Genet., 2002, 66, 261-283
 
pobierz  Derenko M.V., Grzybowski T., Malyarchuk B.A., Czarny J., Miścicka-
  Sliwka D., Zakharov I.A., The presence of mitochondrial haplogroup X in Altaians from South Siberia, Am. J. Hum. Genet., 2001, 69, 237-241
 
 

 


 

 

 

 

 

 


powrót do poprzedniej strony

strona główna


   
 

Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W chwili obecnej wykonuje wszystkie rodzaje analiz genetycznych, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym. Dla potrzeb ekspertyzy Zakład przeprowadza badania zmienności jądrowego i mitochondrialnego DNA (mtDNA), wykorzystując najnowsze techniki biologii i genetyki molekularnej.
Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 052. 585.35.56, fax 052. 585.35.53, e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl